top of page

BOYO

IMG_6806_edited_edited.jpg

Pa konfonn fann é fanm 

Pa konfonn yonn é yann 

Pa konfonn nonm é nanm 

Pa konprann anfòm sé fanm 

Pa konprann tout fanm ka sanm 

Pa konnèt soufrans a fanm 

 

Pa konfonn, pa konfonn, Pa konfonn, pa konfonn 

Pa konnèt fondè kouto an kyè a jiwomon 

Pa konnèt valè lavi lasyans a gran anman 

Fò-w aprann valé, valè lavi, sipòté chaj  

Fò-w pé aprann pawòl an bouch pa jen chaj  

Fò-w sav tété pa j’en two lou pou lèstonmak 

Fò-w pé kwa si bouch valé tout pa di hak 

Fò-w sav séré pawòl pa jen pouri trip,  

Fò-w miziré lang a-w pou-w pa palé twòp 

Pa konfonn fann é fanm _ pa konfonn, pa konfonn 

Pa konfonn yonn é yann _ pa konfonn, pa konfonn 

Pa konfonn nonm é nanm _ pa konfonn, pa konfonn 

San koulé penn, dlo koulé, pléré doulè  

San épé pasé dlo, pasé farin, antoutjan nou mélé   

Pran doubout a-w débat é menné 

Voyé zyé a-w pli lwen pa pèd lakat é vansé 

Lévé tèt filé lang sé baton ka gidonné 

Pòté tòch, pété pòt, limé chaltouné 

Pa konfonn fann é fanm _ pa konfonn, pa konfonn 

Pa konfonn yonn é yann _ pa konfonn, pa konfonn 

Pa konfonn nonm é nanm _ pa konfonn, pa konfonn 

Pa konprann anfòm sé fanm _ pa konfonn, pa konfonn 

On klendenden an nwèsè lè-w pa’a vwè klè 

On limyè si chimen lè ou andélala andélidé   

On longan ka swanyé tout bobo é blès  

Bwaré-w ba-w balan bay adan lè-w ni féblès 

San las, paré kras, padon poko jen géri bòs 

Andidan trip é boyo lanmou ka lésé tras  

Sa an ka ba-w sé kè an-mwen ka ba-w (li) 

An mélé santiman, ou enmé santi mwen andidan-w 

Pa konfonn fann é fanm _ pa konfonn, pa konfonn 

Pa konfonn yonn é yann _ pa konfonn, pa konfonn 

Pa konfonn nonm é nanm _ pa konfonn, pa konfonn 

Pa konprann anfòm sé fanm _ pa konfonn, pa konfonn 

Pa konprann tout fanm ka sanm _ pa konfonn, pa konfonn 

Vlopé sa ki bizwen lanmou adoumanman 

On bòl évè kouvèti sè ou manman 

Yo di sa zyé pa’a vwè kyè pa ka fè mal 

Alò sé pousa onlo ka vin foutépanmal  

Yo di lavi sé on fanm fòl _ On fanm fòl ! 

An di le vice sé on kolon a kòk mòl 

Ka voyé si négrès yenki mépri  

Palé fansé pa vlé di lèspri,  

En terre dominée le ventre des femmes à un prix 

 

Pa konfonn fann é fanm _ pa konfonn, pa konfonn 

Pa konfonn yonn é yann _ pa konfonn, pa konfonn 

Pa konfonn nonm é nanm _ pa konfonn, pa konfonn 

Pa konprann anfòm sé fanm _ pa konfonn, pa konfonn 

Pa konprann tout fanm ka sanm _ pa konfonn, pa konfonn 

Pa konnèt soufrans a fanm _ pa konfonn, pa konfonn 

 

bottom of page